Władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Prezes Zarządu - mgr Władysława Sadowska
Zastępca Prezesa Zarządu - Jerzy Wojciech Szymański
Zastępca Prezesa Zarządu - Jan Baszyński

RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Lewandowski
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Zdzisława Przybyszewska-Milik
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Marek Chmielewski
4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RN - Anna Górecka
5. Członek Rady Nadzorczej - Janina Dulińska
6. Członek Rady Nadzorczej - Violetta Trzaska
7. Członek Rady Nadzorczej - Roman Nadachewicz


© 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu