Władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Prezes Zarządu - Jerzy Wojciech Szymański
Zastępca Prezesa Zarządu - Jan Baszyński
Zastępca Prezesa Zarządu - Violetta Trzaska

RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Lewandowski
2. Sekretarz Rady Nadzorczej - Krzysztof Kozłowski
3. Zastępca Przewodniczej Komisji Rewizyjnej RN - Romach Nadachewicz
4. Członek Rady Nadzorczej - Janina Dulińska
5. Członek Rady Nadzorczej - Klaudia Gołębiewska


© 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu