Władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Prezes Zarządu - Michał Jasiński
Zastępca Prezesa Zarządu - Violetta Trzaska
Zastępca Prezesa Zarządu - Jan Baszyński

RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Lewandowski
2. Sekretarz Rady Nadzorczej - Krzysztof Kozłowski
3. Zastępca Przewodniczej Komisji Rewizyjnej RN - Romach Nadachewicz
4. Członek Rady Nadzorczej - Janina Dulińska
5. Członek Rady Nadzorczej - Klaudia Gołębiewska


© 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu