Płatności

Konto analityczne mieszkańca nie obejmuje kosztów sądowych i egzekucji komorniczej w przypadku ich wystąpienia

Odsetki od płatności czynszowych po ustalonym terminie naliczane są na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc© 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu