Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu mieści się w miejscowości Lubicz Górny.
Została zarejestrowana Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu w dniu 31 sierpnia 1982 roku Sygn. Akt  A Rs  357. Prekursorami powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu byli:

 1. nieżyjący Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Stanisław Jakowicz
 2. nieżyjący Naczelnik Gminy Lubicz Edward Kasprowicz

W Zebraniu Założycielskim Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu ze strony Urzędu Gminy Lubiczu uczestniczyli:

 • nieżyjący Naczelnik Gminy Lubicz Edward Kasprowicz
 • ówczesny Sekretarz Urzędu mgr Jerzy Zająkała
 • ówczesny Kierownik GOK mgr Marek Olszewski
 • ówczesny Kierownik Referatu Budownictwa Pani J. Danuta Boroń
 • ówczesny prawnik UG Lubicz mgr Władysława Sadowska

Pierwszymi Członkami Zarządu zgodnie z dokumentem rejestrowym były następujące osoby:

 • Prezes Zarządu Pani J. Danuta Boroń
 • Zastępca Prezesa Pan Mirosław Wegner
 • Członek Zarządu Pani Mieczysława Węgierska
 • Członek Zarządu Pan Zdzisław Wróblewski

Uchwałą RN z 12.09.1984r. dokonano zmian w składzie Zarządu w następujący sposób:

 • Prezes Zarządu  mgr Zbigniew Sadowski
 • Zastępca Prezesa Zarządu  Mirosław Wegner
 • Członkowie Zarządu: J. Danuta Boroń i Łucjan Górny
 • (Postanowienie SR z 12.12.1984r.  Sygn. Akt Ars.358).
 • Uchwałą RN nr 22/85 dokonano zmian w składzie Zarządu z 4-ro na 3-osobowy:
 • Prezes Zarządu  mgr Zbigniew Sadowski
 • Zastępca Prezesa Zarządu  Mirosław Wegner
 • Członek Zarządu  J. Danuta Boroń

Postanowieniem SR z 21 sierpnia 1989r. na podstawie uchwał RN nr:50,51 i 52 umocniono skład Zarządu:

 • Prezes Zarządu  mgr Zbigniew Sadowski
 • Zastępca Prezesa Zarządu  J. Danuta Boroń
 • Członek Zarządu  mgr Danuta Pydyniak

Uchwałami RN 77/93 i 82/93 z 29.11.1993r. odwołano z członkowstwa w Zarządzie mgr Danutę Pydyniak i powołano Jana Baszyńskiego (Postanowienie SR z 02.01.1994r.)
Powyższy skład był niezmienny do daty zgonu Prezesa Zarządu mgr Zbigniewa Sadowskiego tj. do 07.05.2009r. W dniu 15 czerwca 2009r. w wyniku konkursu dokonano wyboru Prezesa Zarządu w osobie mgr Władysławy Sadowskiej, zaś w dniu 15 stycznia 2010r. w związku z rezygnacją z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu J. Danuty Boroń na Zastępcę Prezesa Zarządu do spraw Techniczno-Administracyjnych powołano Grzegorza Karpińskiego.

Największy wkład w rozwój Spółdzielni włożyli:

 • nieżyjący Prezes Zarządu Zbigniew Sadowski
 • nieżyjący Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gzela
 • Wójt Gminy Lubicz jednoczesny wieloletni członek RN Pan Marek Olszewski

W momencie powołania w roku 1984 na stanowisko Prezesa Zarządu Zbigniewa Sadowskiego Spółdzielnia liczyła jedynie 2 budynki mieszkalne: przy ul. Paderewskiego 2  i Piaskowej 10.
Obok nieruchomości Spółdzielni  istniały 2 budynki Państwowego Gospodarstwa Rybackiego położone przy ul. Paderewskiego 4 i 6, które na początku lat 90-tych zostały przekazane na majątek Spółdzielni.

Pomimo bardzo wielu trudności politycznych i prawnych na przełomie lat 90-tych powstały kolejne budynki spółdzielcze i budynek hotelu PEC położony przy ul. Rataja 1, który następnie został przekazany na majątek Spółdzielni.
Obecnie Spółdzielnia liczy 22 budynki wielorodzinne, 5 kotłownie gazowe w tym jedną osiedlową i 4 budynkowe.

Wszystkie budynki Spółdzielni zostały docieplone.

Od roku 2017 spółdzielnia realizuje dobudowy I klatki do istniejących budynków wraz z kotłowniami jednobudynkowymi. Zrealizowano już 3 dobudowy do budynków: Kołłątaja 10, Rataja 1 i Kołłątaja 3. Aktualnie rozpoczyna się realizacja dobudowy do budynku Kołłątaja 6.