ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu – Michał Jasiński
Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Macikowska-Mokhtar
Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Kowalski

RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Włodarczyk
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztof Baranowski
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Łukasz Nowakowski
4. Członek Rady Nadzorczej – Kamil Cierpiałkowski
5. Członek Rady Nadzorczej – Anna Jurgielska
6. Członek Rady Nadzorczej – Emilia Sosińska

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodnicząca Komisji – Anna Jurgielska
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji – Kamil Cierpiałkowski
3. Członek Komisji – Emilia Sosińska