Władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Prezes Zarządu - Michał Jasiński
Zastępca Prezesa Zarządu - Małgorzata Macikowska-Mokhtar
Zastępca Prezesa Zarządu - Paweł Kowalski


RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Adam Włodarczyk
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Krzysztof Baranowski
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Łukasz Nowakowski
4. Członek Rady Nadzorczej - Kamil Cierpiałkowski
5. Członek Rady Nadzorczej - Anna Jurgielska
6. Członek Rady Nadzorczej - Emilia Sosińska

KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodnicząca Komisji - Anna Jurgielska
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Kamil Cierpiałkowski
3. Członek Komisji - Emilia Sosińska


© 2011 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu